www.PustakaSalma.com -- SMS / Call : 081336644407 , Blackberry Messanger 2632D34C

# of 13 | prev product Prev - Next next product
printer email

product arrow Shalat Seperti Nabi Saw

Price Rp 57.000 Beli

Buku ini berusaha menjelaskan sifat sholat Nabi Muhammad Rasulullah saw, dari setiap bagian sholat, dari takbir hingga salam. Dalam buku ini juga mengupas setiap masalah dan disertai dalil yang lengkap, dengan menggunakan hadis2 yang sahih. Dipaparkan juga komentar penulis terhadap hadis2 yang lemah yang sering dipergunakan oleh sebagian orang untuk menguatkan pendapat mereka, serta dijelaskan juga tentang meluruskan berbagai kesalahan dan kekeliruan kitab2 sebelumnya.

Kandungan fighiyah dari hadis2 sahih sebagai suatu kesimpulan hukum darinya. Semua hukum dijelaskan sejelas- jelasnya. Dalam buku ini juga ditampilkan kutipan perkataan dan pendapat para ulama, baik mereka sebagai penghafal Al Qur’an dan hadis maupun sebagai pakar hadis yang terkenal kemampuannya dalam mengambil kesimpulan hukum, dan termansyur dalam ketelitiannya meneliti cacat2 hadis dan terbukti dapat membedakan hadis yang sahih dari hadis lemah. Dengan cara tersebut penulis mencari dalil yang paling kuat sehingga buku ini tampail sebagai buku yang paling istimewa di bidangnya. meluruskan berbagai kesalahan dan kekeliruan kitab2 sebelumnya.

Buku ini melebihi buku2 lain yang sejenis.

Daftar Isi:

Sifat-sifat shalat Nabi Muhammad SAW yang benar

 • Hadist tentang orang yang merusak shalatnya
 • Kewajiban menghadap kiblat dalam shalat
 • Mendirikan shalat diatas kapan terbang, perahu atau mobil
 • Hendaknya melepas sandal ketika mendirikan shalat
 • Lewatnya sesuatu di depan orang
 • Yang sedang shalat tidak membatalkan shalatnya
 • Mendapatkan Hijab (Penghalang) adalah sunnah
 • Berdiri hanya wajib dalam shalat fardhu
 • Shalat orang sakit yang dapat berdiri, tetapi tidak mampu melakukan rukuk dan sujud
 • Shalat orang sakit yang tidak mampu berdiri

Rukun Shalat

 • Niat
 • Takbiratul Ihram
 • Cara membaca bacaan shalat
 • Mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram dan lainnya
 • Disunatkan mengangkat kedua tangan dalam shalat pada empat tempat
 • Disunatkan melihat tempat sujud (bumi) dan hendaklah khusuy dalam shalat
 • Makruh menoleh ketika mendirikan shalat kecuali jika diperlukan
 • Doa Iftitah
 • Membaca Isti’adzah
 • Kefardhuan membaca Al-Fatihah
 • Kewajiban membaca basmalah di awal Al-Fatihah
 • Suatu Permasalahan
 • Ta’min setelah membaca Al-Fatihah
 • Membaca Surah setelah membaca Al-Fatihah
 • Imam disunatkan memendekkan shalatnya
 • Banyak bergerak dalam shalat dapat membatalkannya
 • Rukuk
 • Tasbih dan doa dalam Rukuk
 • Bangkit dari Rukuk (I’tidal)
 • Sujud
 • Disunatkan mendahulukan lutut ketika hendak sujud
 • Perempuat disunatkan merapatkan (tangan dan kakinya)
 • Duduk antara dua sujud adalah fardhu
 • Kefardhuan sujud kedua
 • Disunatkan melakukan duduk istiharah (sebelum berdiri) dan berdiri dengan bertumpu pada kedua tangan yang tidak dikepalkan
 • Disunatkan berdiri dengan bersandar kepada kedua telapak tangan yang terbuka dan tidak mengepalkannya
 • Semua rakaat shalat dilakukan seperti rakaat pertama
 • Disunatkan duduk tasyahud pertama
 • Cara duduk dalam shalat
 • Disunatkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tasyahud awal
 • Tasyahud akhir itu fardhu
 • Ketia Tasyahud disunatkan mengisyaratkan Telunjuk tetapi tidak menggerak-gerakannya
 • Membaca shalawat kepada Al Habib (Muhammad Kekasih Allah) dan keluarganya
 • Disunatkan berdoa sebelum mengucapkan salam
 • Kewajiban mengucapkan salam ketika keluar dari Shalat
 • Masalah Qunut dalam shalat Subuh
 • Teks Doa Qunut
 • Zikir dan doa setelah Shalat
 • Bertasbih dengan jemari tangan
 • Membaca al Fatihah setelah berdoa adalah sunnah
 • Disunatkan mengeraskan Zikir dengan berjamaah
 • Setelah Shalat

Berbagai Masalah yang banyak dipertanyakan

 • Wajib mengqadha shalat yang tertinggal karena lupa atau sengaja
 • Disunatkan membuat jamaah kedua dalam satu masjid setelah jamaah pertama selesai
 • Menjamak dua shalat karena alasan hujan
 • Keringanan mengusap sepatu (khuf) dan tidak boleh mengusap kaos kaki
 • Mengqasar shalat bagi yang bepergian
 • Boleh mendirikan shalat di antara tiang-tiang
 • Waktu-waktu pelaksanaan shalat
 • Salat sendirian di belakang shaf (tidak masuk barisan)
 • Jawaban Atas pertanyaan tentang Hadist “Aku tinggalkan untuk kalian dua Pusaka, yaitu kitab Allah dan Ahli Baitku

  Keterangan:
  Cover Hard Cover
  Jenis Kertas HVS 70 Gram
  Penulis Habib Hasan bin Ali As-Segaf
  Ukuran 16 x 24 cm